top of page
lux-textures-chenille-forest-wallpaper-ivory-p7186-23147_image.jpg

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI VE ARAŞTIRMACILAR
 

1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenecek olan AHİ EVRAN ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ'ne sizleri davet etmekten onur duyarız.

Kongrede kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalarını sunmak üzere, tüm bilim dallarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktayız. Tüm bilim dallarından özgün bilimsel çalışmaların sunulacağı kongremizde oturumlar disiplinlere göre oluşacaktır. 

Değerli bilim insanları, sizleri I. Uluslararası Ahi Evran Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde görebilmek dileği ile selam ve saygılar sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kongre Düzenleme Kurulu

ahievran-20-12717-ahievran11.jpg

KONGRE HAKKINDA

Kongre Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün: 15 Kasım 2021

Kongre Programının İlanı: 20 Kasım 2021

Kongre Tarihi: 1-2 Aralık 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün: 30 Kasım 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur)​

Kongre Kitabının Yayınlanması: 15 Aralık 2021

 

 

 

 

Kongre Disiplinleri / Konuları 

Sosyal ve beşeri bilimler, Eğitim bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık bilimleri, Fen bilimleri, Mühendislik, Tarım ve Veteriner bilimlerinden yazılmış olan tüm özgün çalışmalara açıktır 

Disiplin ve konu esaslı oturumlar yapılacaktır

Ahi Evran ve ahilik konulu özel bir panel düzenlenecektir

Doçentlik ve Akademik Teşvik

Kongremiz uluslararası nitelikte  hakemli bir bilimsel etkinliktir

46 ülkeye çağrı yapılmıştır ve hali hazırda 32 ülkeden başvurular alınmıştır

Türkiye kontenjanı %45'tir

Kongre dilleri Türkçe, İngilizce, Rusçadır

Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitabı yayınlanacaktır

Kongre doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Katılım ve Sunum Şekli
Sunumlar zoom programı üzerinden online olarak yapılacaktır

Zoom giriş bilgileri ve şifre kongre programı ile beraber yayınlanacaktır

Tüm oturumlar şeffaf bir şekilde kayıt altına alınacaktır

Kongre ücreti

Bir bildiri ile katılım: 300 TL

İki bildiri ile katılım: 500 TL

 

Ahi Evran temalı çalışmalar ücretten muaftır

Ödeme Hesap Bilgileri

eklenecektir

BAŞVURU

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 3 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar info@iksadkongre.org adresine göndermeniz gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylara kabul mektubu gönderilecektir

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar  info@iksadkongre.org  adresine göndermeniz gerekmektedir

YAZIM KURALLARI​

Tam Metin Yazım Kuralları

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.25 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- Atıf ve Kaynakça APA stilinde düzenlenmelidir

- Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

bottom of page