top of page
AHİ EVRAN 
3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
3-4 Mayıs 2023 / Bakü
Odlar Yurdu Üniversitesi
Yüz yüze ve online 

AHI EVRAN

Anadolu’da Ahilik teşkilâtının kurucusu ve 32 esnaf zümresinin pîri kabul edilen Ahi Evran’ın asıl adı Mahmud’dur. Babasının adı ve doğum yerine ithafen Mahmud bin Ahmed el-Hoyî (Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut) denmiştir. Kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakârlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlâkın, sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahilik Teşkilatının kurucusu bu faziletli âlim ve mutasavvıf Ahi Pîri Horasanlı Türkün, kesin olmamakla birlikte Moğollara karşı mücadele ederken 93 yaşında şehit edildiği ifade edilmektedir. 1261 (H.653). Kabri Kırşehir’de kendi adı ile anılan caminin bitişiğindedir.

Ahîlik kurumunun anlaşılabilmesi ve onun toplumsal hayatta nasıl bir fonksiyon üstlendiğinin ortaya çıkarılabilmesi için ilk önce Ahî kelimesinin kaynağı ve tarihi gelişim içerisinde kazandığı anlamlar üzerinde durmak gerekir. Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça “kardeşim” veya Türkçe “akı” (Divan’ül Lügat’it Türk’te) “cömert”, “eli açık” anlamında kullanılmaktadır. Terim olarak, XVIII. yüzyıldan sonra bir esnaf-sanatkâr birliği hâline dönüşmüş olsa bile, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye başlayan, Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasında büyük rol oynayan dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî boyutları olan bir sistem olarak tarif edilebilir.

AHİLİK ÜZERİNE DEYİŞLER

Ahilik’te Ahlakın Yarısı Maneviyata Diğer Yarısı Maddiyata (Çalışmaya) Dayalıdır. Çalışma Olmadan Ahlak Olmaz.

Ahiler Devletini Ve Tüm İnsanları Seven, Kudretli, Şevkatli, Çalışkan, Ekmeği Bol Ve Sofrası Açık İyi İnsanların Birliğidir.

Ahilik Başkalarına Muhtaç Olmamak İçin Çalışmayı Öngörür.

Hak İle Sabır Dileyip Bize Gelen Bizdendir, Akıl Ve Ahlak İle Çalışıp Bizi Geçen Bizdendir.

  • Instagram
  • Facebook

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

10 NİSAN 2023
Programın Duyurusu

20 NİSAN 2023

YÜZ-YÜZE SUNUMLAR

3 MAYIS 2023

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih

10 MAYIS 2023

Kongre Kitabının Yayını

30 MAYIS 2023

AHI EVRAN 3. ULUSLARARASI ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONFERANSINA HOŞ GELDİNİZ

İlki 30 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihleri arasında 260 Uluslararası, 257 Türk olmak üzere toplam 517  katılımcı ile yapılan kongrenin ikincisi 21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında 350 Uluslararası, 329 Türk olmak üzere toplam 679  katılımcı ile başarıyla tamamlanmıştır. Üçüncü kongremizi bu yıl 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Odlar Yurdu Üniversitesinin  ev sahipliğinde Azerbaycan'da düzenliyoruz 

Kongre, Odlar Yurdu Üniversitesi (oyu.edu.az), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (www.ahievran.edu.tr) ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (www.iksad.org.tr) ile müştereken düzenlenmektedir

Dünyanın önde gelen bilim insanlarını, araştırmacılarını ve akademisyenlerini araştırmalarını sunmaya, bilgilerini ve yeni fikirlerini paylaşmaya ve ayrıca sağlık, eğitim, sosyal bilimler ve teknoloji gibi çeşitli bilim alanlarındaki güncel gelişmeleri tartışmaya davet ediyoruz. Ayrıca konferans, akademisyenler ve endüstri uzmanlarına yerel ve uluslararası katılımcılarla tanışma ve etkileşim kurma fırsatları da sunuyor. Konferans programı tüm disiplinlerdeki en önemli konuları kapsayacaktır. Oturumlar disiplinlere göre düzenlenecektir.

bottom of page