top of page

Tam Metin Yazım Kuralları

(Tam Metin Kitabı için)

​Tam Metinleriniz

- En az 4, en fazla 15 sayfa olmalıdır 

-  Times New Roman, 11 punto ile 1 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri başlığın altında      

  belirtilmelidir.

- İstenilen atıf biçimi kullanılabilir

- Diğer tüm şekilsel ayarlar İKSAD editörleri tarafından yapılacaktır

Kitap Bölümü ya da Müstakil Kitap için yazım kuralları:  

TİMES NEW ROMAN, 11 PUNTO, 1 satır aralığı olarak yazanız. Diğer kurallar (atıf vs. tamamen tercihinize bağlıdır)

bottom of page