top of page

ÖNEMLİ TARİHLER

 

 

Özet göndermek için son tarih

10 Nisan 2023

Ödeme ve kayıt için son tarih

17 Nisan 2023

 

Akademik program yayınlanması

20 Nisan 2023

Yüz yüze sunumlar

3 Mayıs 2023

Online sunumlar

3-4 Mayıs 2023

Tam metinlerin gönderimi için son tarih

(tam metin zorunlu değildir)

10 Mayıs 2023

Bildiri kitabı yayın tarihi

30 Mayıs 2023

bottom of page