top of page

AHİ EVRAN

Anadolu'daki Ahi teşkilatının kurucusu ve 32 esnafın efendisi sayılan Ahi Evran'ın gerçek adı Mahmud'dur. Babasının adı ve doğum yerinden dolayı Mahmud bin Ahmed el-Hoyî (Hoylu Ahmet'in oğlu Mahmud) olarak anılmıştır. Kardeşlik, cömertlik, yiğitlik, fedakarlık, dürüstlük, kalite, üretim, ahlak, sanat, akıl ve bilim üzerine kurulu Ahi Teşkilatının kurucusu olan bu fa
ziletli âlim ve mutasavvıf Ahi Piri'nin şehit olduğu belirtiliyor. 93 yaşında Moğollara karşı savaşırken. yapılıyor. 1261 (H.653). Mezarı Kırşehir'de kendi adını taşıyan caminin yanındadır.

Ahîlik müessesesini anlamak ve toplumsal hayatta nasıl işlediğini ortaya koymak için öncelikle Ahi kelimesinin kökeni ve tarihsel gelişim içinde kazandığı anlamlar üzerinde durmak gerekir. Ahilik, Arapça'da "kardeşim" veya Türkçe'de (Divan'ül Lügat'it Türk'te) "akı", "cömert", "eli açık" anlamına gelir. Terim olarak XVIII. XIII. yüzyıldan sonra esnaf-sanatçı birliğine dönüşmüş olsa da. 19. yüzyıldan itibaren Anadolu'da görülmeye başlayan, Anadolu'nun uluslaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynayan dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları olan bir sistem olarak tanımlanabilir.

bottom of page